You are currently viewing DOLINA PRĄDNIKA / 1 dzień

DOLINA PRĄDNIKA / 1 dzień

Program wycieczki:

 1. Przejazd w DOLINY PRĄDNIKA
 2. spotkanie z przewodnikiem lokalnym. Zwiedzanie odnowionego Zamku w Korzkwi, znajdującego się obecnie w rękach prywatnych (zamek otwarty specjalnie dla grupy). Kolejno przejazd do Ojcowa, gdzie rozpoczynamy spacer Doliną Prądnika: Kaplica Na Wodzie i ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego w Ojcowie, pochodzącego z roku 1370 roku (z zewnątrz)
 3. 1 h zwiedzanie Ekspozycji Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN wraz z projekcją filmu 3D i dioramą (1 h). Przejście do Bramy Krakowskiej i zwiedzanie Jaskini Ciemnej, będącej fragmentem dawnego systemu podziemnych korytarzy i komór, o łącznej długości 209m.
 4. przerwa na posiłek – obiad 2 daniowy z kompotem
 5. wejście na dziedziniec zewnętrzny renesansowego zamku w Pieskowej Skale, najlepiej zachowanej rezydencji obronnej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzanie krużganków, Skały Dorotki, dziedzińca zewnętrznego oraz opcjonalnie wystaw Przemiany stylowe w sztuce europejskiej, Historia Pieskowej Skały. Następnie przejście pod Maczugę Herkulesa
 6. wyjazd powrotny

CENA ZAWIERA:

 1. Zwiedzanie:
  • wewnątrz z przewodnikiem:
   • Jaskinia Ciemna
   • Zamek w Korzkwi (indywidualnie dla grupy)
   • Centrum Przyrodnicze – uczestnictwo w prelekcji i pokazie multimedialnym
   • Zamek Pieskowa Skała
  • zewnątrz z przewodnikiem:
   • Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie
   • Kapliczka na Wodzie
 2. Opieka przewodnika lokalnego przez cały dzień

 3. Obiad w restauracji (2 dania)

 4. Pobyt kadry pedagogicznej (1/15 os.) – GRATIS!

 5. Obligatoryjną składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocniczy

 •  

CENA NIE ZAWIERA:

 1. Zwiedzania stałych ekspozycji muzealnych w Pieskowej Skale – koszt dodatkowy – 10 PLN/os.

 2. Transportu – wycena zależnie od miasta wyjazdowego (szkoła może sama zarezerwować lub dokonujemy tego w Państwa imieniu

 3. Ubezpieczenia – opcja (biuro może zagwarantować dodatkowe ubezpieczenie na życzenie

WAŻNE: program może być dostosowany do potrzeb grupy. Wycena na dzień 22.09.2022

CENY mogą ulec zmianiezależnie od zmiany cen rynkowych (głównie wyżywienie oraz nocleg)